Canon Gold Partner 2024

EU financiranje

Naziv projekta: Investicija u IKT alate u svrhu jačanja poslovnih procesa tvrtke

Korisnik: KOPI-AS d.o.o.

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (ikt) – 2

Opis projekta:

Projektom se planira ulaganje u nabavu IKT softverskih i hardverskih rješenja za unaprjeđenje i optimizaciju poslovnih procesa, kao i za općenitu primjenu IKT-a u svim bitnim procesima tvrtke. Također se planira i provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti uz poštivanje svih propisa vezanih za pravila vidljivosti i navođenje EU kao tijela koje financira projekt, te provođenje aktivnosti nabava i implementacije projektnih aktivnosti.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju naprednih IKT rješenja kao bitne sastavnice domaćeg gospodarstva, te na taj način doprinijeti cjelokupnom razvoju domaćeg gospodarstva i razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske.

Specifični cilj projekta je optimizacija poslovnih procesa uvođenjem naprednih IKT rješenja i s time povezano hardverskih uređaja u poslovne procese tvrtke.

Rezultati:

 1. Uvedena IKT poslovna rješenja (software i hardware) u poslovne procese tvrtke
 2. Optimizirani poslovni procesi tvrtke i s time povezano učinkovitost poslovanja
 3. Povećani prihodi od pružanja usluga
 4. Povećana IT znanja djelatnika za korištenje novih IKT poslovnih rješenja i opreme
 5. Osigurano dodatno zapošljavanje

Ciljne skupine projekta:

 1. Postojeći i budući djelatnici tvrtke koji će steći nova stručna znanja o radu s IKT rješenjima
 2. Klijenti tvrtke kojima će se isporučiti kvalitetne usluge
 3. Javnost koja će biti upoznata s projektom financiranim iz EU fonda

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 8
 • Povećani prihod od prodaje: 358.130,00 HRK
 • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 166.700,78 HRK
 • Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 1

Ukupna vrijednost projekta: 474.931,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 308.230,22 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2020.-01.01.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Snježana Kokolić, direktor
E-mail: snjezana@kopias.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća KOPI-AS d.o.o.